Istegnuti metal

Istegnuti metal se izrađuje istovremenim isprekidanim prosecanjem i razvlačenjem table lima pričemu se dobijaju rombični otvori. Predstavlja trend u porastu, kako kod privatnih pojedinaca, tako i kod kompanija. Karekteriše ga široka primena, od oblaganja fasada zgrada i arena pa sve do modernih ograda ili zidnih dekoracija.

Model sm3
Model sm2
Model sm1